Klagomålshantering

Vi arbetar för att ständigt utveckla vår verksamhet, därför tar vi gärna emot dina åsikter.
Vill du vara anonym får gärna lämna en lapp i vår brevlåda, som sitter på staketet till förskolan.