Familj på Solstrålen

Här på Solstrålen har barn, pedagoger och föräldrar en nära kontakt med varandra. Vi har en speciell gemenskap både i och utanför förskolan.

Som förälder har ni en god insyn i vår verksamhet, där ni aktivt deltar under dagar med arbetspass på förskolan. Vi har också föreningsmöten några gånger per termin, där en förälder från varje familj deltar. 

Förskolan drivs av en styrelse bestående av fem föräldrar, som byts ut kontinuerligt.