Familj på Solstrålen

Här på Solstrålen har barn, pedagoger och föräldrar en nära kontakt med varandra. Vi har en speciell gemenskap både i och utanför förskolan.

Som förälder har ni en god insyn i vår verksamhet, där ni aktivt deltar under dagar med arbetspass på förskolan. Vi har också föreningsmöten några gånger per termin, där en förälder från varje familj deltar.