Vår verksamhet

På Solstrålens förskola är vi för tillfället 19 barn i åldrarna 1-6år. 

En dag på Solstrålen innebär planerade aktiviteter som vi gör tillsammans i hela barngruppen, eller i mindre grupper, varvart med den fria leken. Då vi har små lokaler, utnyttjar vi vår gård mycket. Vi går även varje vecka iväg utanför gården, och tar tillvara på vår närmiljö samt gör bussutflykter till andra parker eller biblioteket inne i stan.

Vi strävar efter att varje barn, varje dag ska få känna att de haft en trygg, meningsfull, utvecklande och lekfull dag på förskolan. 

I den fria leken har barnen möjlighet att samspela med varandra med närvarande pedagoger.