Vår verksamhet

På Solstrålens förskola är vi för tillfället 20 barn i blandade åldrar, som på förmiddagarna är uppdelade i två olika grupper - Galaxen för de lite äldre barnen, och Stjärnan för de lite yngre barnen. Det ger oss större möjlighet att planera verksamheten efter det enskilda barnents behov. 

En dag på Solstrålen innebär planerade aktiviteter som vi gör tillsammans i hela barngruppen, eller i mindre grupper, varvart med den fria leken. Då vi har små lokaler, utnyttjar vi vår gård mycket. Vi går även varje vecka iväg utanför gården, och tar tillvara på vår närmiljö samt gör bussutflykter till andra parker eller biblioteket inne i stan.

Vi strävar efter att varje barn, varje dag ska få känna att de haft en trygg, meningsfull, utvecklande och lekfull dag på förskolan. 

I den fria leken har barnen möjlighet att samspela med varandra med närvarande pedagoger. Just nu har vi på barnens initiativ ett temaarbete kring svenska djur.