Vår verksamhet

På Solstrålens förskola är vi för tillfället 18 barn i åldrarna 1-6år. 

En dag på Solstrålen innebär planerade aktiviteter som vi gör tillsammans i hela barngruppen, eller i mindre grupper, varvart med den fria leken. Vi nyttjar vår gård mycket och går ofta iväg utanför gården, och tar tillvara på vår närmiljö samt gör bussutflykter till andra parker eller biblioteket inne i stan.

Vi strävar efter att varje barn, varje dag ska få känna att de haft en trygg, lärande, utvecklande och lekfull dag på förskolan. 

Vi lägger stor vikt vid den fria leken, där barnen får chans att samspela med varandra och beaterbeta intryck och känslor tillsammans med närvarande pedagoger.